ON KO CHI SHIN ON KO CHI SHIN  
 
 
ON KO CHI SHIN
ON KO CHI SHIN
 温   故   知    新  温   故   知    新  温   故   知    新  温   故   知    新
Budovereniging voor Kendo, Iaido en Jodo Budovereniging voor Kendo, Iaido en Jodo Budovereniging voor
Kendo, Iaido en Jodo

"To study the old, is to better understand the new"
"To study the old, is to better understand the new"
"To study the old, is to better
understand the new"
 
 
 
 

Budovereniging OnKoChiShin - Budodisciplines Budodisciplines Budovereniging OnKoChiShin - Kendo Kendo Budovereniging OnKoChiShin - Kendo Iaido Budovereniging OnKoChiShin - Jodo Jodo Budovereniging OnKoChiShin - Budodisciplines Budodisciplines Budovereniging OnKoChiShin - Kendo Kendo Budovereniging OnKoChiShin - Kendo Iaido Budovereniging OnKoChiShin - Jodo Jodo

 
 
 
 
 
 
Budovereniging OnKoChiShin - Workshops Workshops     
Budovereniging OnKoChiShin - Demonstraties Demonstraties

 
 
Budovereniging OnKoChiShin - Demonstraties Demonstratie
Budovereniging OnKoChiShin - Workshops Workshops   

OnKoChiShin - Budovereniging On Ko Chi Shin Onze Budodisciplines

Budovereniging On Ko Chi Shin is een jonge vereniging ter beoefening van Kendo, Iaido en Jodo. Jong van geest, maar met tientallen jaren ervaring! Budo is de verzamelnaam voor de Japanse vechtkunsten. Onze vechtkunsten komen voort uit de samuraitraditie en zijn:
 
Kendo - Budovereniging On Ko Chi Shin Kendo is een wedstrijdvorm van het Japans zwaardvechten. Het is de Japanse tegenhanger van de westerse schermsport.
Iaido - Budovereniging On Ko Chi Shin Iaido is de klassieke Japanse zwaardkunst van de samurai, waarbij men gebruikt maakt van een echt Japans zwaard (katana)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin Jodo is een Japanse vorm van stokvechten, gericht op het buiten gevecht stellen van een zwaardvechter.
 
In alle budodisciplines wordt les gegeven door gekwalificeerde docenten, die hun kennis en vaardigheden op peil houden bij hooggegradueerde leraren uit Europa en Japan.
 
Budovereniging On Ko Chi Shin wil dat iedereen mee kan doen aan sport. Sport is plezier voor iedereen. We staan voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, op alle niveaus: aandacht voor diversiteit niet alleen vanwege gelijke kansen, maar ook omdat het bijdraagt aan een gezonde cultuur en meer kwaliteit.
 
Budovereniging On Ko Chi Shin werkt volgens richtlijnen van de Nederlandse Kendo Renmei (NKR), de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG), de NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).  
 

OnKoChiShin - Budovereniging On Ko Chi Shin Onze Budodisciplines

Budovereniging On Ko Chi Shin is een jonge vereniging ter beoefening van Kendo, Iaido en Jodo. Jong van geest, maar met tientallen jaren ervaring! Budo is de verzamelnaam voor de Japanse vechtkunsten. Onze vechtkunsten komen voort uit de samuraitraditie en zijn:
 
Kendo - Budovereniging On Ko Chi Shin Kendo is een wedstrijdvorm van het Japans zwaardvechten. Het is de Japanse tegenhanger van de westerse schermsport.
Iaido - Budovereniging On Ko Chi Shin Iaido is de klassieke Japanse zwaardkunst van de samurai, waarbij men gebruikt maakt van een echt Japans zwaard (katana)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin Jodo is een Japanse vorm van stokvechten, gericht op het buiten gevecht stellen van een zwaardvechter.
 
In alle budodisciplines wordt les gegeven door gekwalificeerde docenten, die hun kennis en vaardigheden op peil houden bij hooggegradueerde leraren uit Europa en Japan.
 
Budovereniging On Ko Chi Shin wil dat iedereen mee kan doen aan sport. Sport is plezier voor iedereen. We staan voor gelijke rechten en kansen voor iedereen, op alle niveaus: aandacht voor diversiteit niet alleen vanwege gelijke kansen, maar ook omdat het bijdraagt aan een gezonde cultuur en meer kwaliteit.
 
Budovereniging On Ko Chi Shin werkt volgens richtlijnen van de Nederlandse Kendo Renmei (NKR), de Federatie Oosterse Gevechtskunsten (FOG), de NOC*NSF en het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN).  
 

Budovereniging On Ko Chi Shin - Dojo Karendal
Budovereniging On Ko Chi Shin - Kendo wedstrijd training olv Ton Janssen - 5e Dan Kendo

OnKoChiShin - Budovereniging On Ko Chi Shin Kendo

Kendo is een moderne Japanse vechtkunst die in Japan de grootste Budosport is met naar schatting 5 miljoen beoefenaars.
 
Al vele eeuwen is het zwaard in Japan een zeer geducht wapen gebleken. Het gaat in Kendo vanzelfsprekend niet meer om de praktische toepassing van de zwaardtechnieken. Het accent is al sinds de 17e eeuw verlegd naar de training van het lichaam en de geest door middel van het zwaard. Het beoefenen van Kendo verbetert de motorische vaardigheden, de concentratie en de conditie. De "weg van het zwaard" (Ken Do) blijkt een mogelijkheid te zijn om tot een betere lichaamscontrole en, wat wellicht belangrijker is, tot een beheersing van de geest te komen. In het aanleren en sportief toepassen van de zwaardtechnieken worden lichamelijke conditie, lichaamshouding, concentratievermogen, inzet en zelfdiscipline optimaal en systematisch ontwikkeld.
Opvallend bij Kendo wedstrijden of -trainingen zijn de kreten die er klinken. Deze kreten (Kiai), vormen een wezenlijk onderdeel van het Kendo. Ze zijn niet alleen bedoeld om indruk te maken op de tegenstander, maar ook voor het regelen van de ademhaling.
 
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (NKR) en internationaal (EKF) erkende examens.  

Kendo is een moderne Japanse vechtkunst die in Japan de grootste Budosport is met naar schatting 5 miljoen beoefenaars.
 
Al vele eeuwen is het zwaard in Japan een zeer geducht wapen gebleken. Het gaat in Kendo vanzelfsprekend niet meer om de praktische toepassing van de zwaardtechnieken. Het accent is al sinds de 17e eeuw verlegd naar de training van het lichaam en de geest door middel van het zwaard. Het beoefenen van Kendo verbetert de motorische vaardigheden, de concentratie en de conditie.
 
De "weg van het zwaard" (Ken Do) blijkt een mogelijkheid te zijn om tot een betere lichaamscontrole en, wat wellicht belangrijker is, tot een beheersing van de geest te komen. In het aanleren en sportief toepassen van de zwaardtechnieken worden lichamelijke conditie, lichaamshouding, concentratievermogen, inzet en zelfdiscipline optimaal en systematisch ontwikkeld.
 
Opvallend bij Kendo wedstrijden of -trainingen zijn de kreten die er klinken. Deze kreten (Kiai), vormen een wezenlijk onderdeel van het Kendo. Ze zijn niet alleen bedoeld om indruk te maken op de tegenstander, maar ook voor het regelen van de ademhaling.
 
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (via de NKR) en internationaal (via de European Kendo Federation - EKF) erkende examens.  

Jodo Koryu seminar 2018 On Ko Chi Shin

OnKoChiShin - Budovereniging On Ko Chi Shin Jodo

Jodo is gericht op het buiten gevecht stellen van een zwaardvechter met behulp van een stok ("Jo") en wordt al ruim 400 jaar beoefend. De grondlegger Muso Gonnosuke combineerde toen de belangrijkste technieken van het Kenjutsu (zwaardkunst), Sojutsu (speerkunst) en Naginatajutsu (hellebaardkunst) en gebruikte daarvoor een hardhouten stok van 128 cm lang en 2,4 cm doorsnede.
 
Het beoefenen van Jodo heeft vele positieve kanten voor zowel lichaam als geest. Op verzoek van de ZNKR werd in de jaren 1950 - 60 door Shimizu sensei een systeem ontwikkeld, dat bestond uit 12 Seitei kata en 12 kihon uitvoeringen.
 
De acties van de jo zijn, wanneer ze in series worden gecombineerd, zeer effectief als verdediging tegen aanvallen met bijvoorbeeld een zwaard. Een opmerkzaam detail van Jodo is de snelheid en de hoge frequentie waarmee de jo wordt gebruikt. Dit komt omdat de jo geen vaste voorkant en achterkant heeft, waardoor vele combinaties mogelijk zijn.
 
Jodo is zeer toegankelijk en biedt een uitstekende manier om motorische vaardigheden zoals balans, beweeglijkheid, behendigheid en lichaamshouding te ontwikkelen. Ook bevordert Jodo het concentratievermogen, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfdiscipline.
 
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (via de NKR) en internationaal (via de European Kendo Federation - EKF) erkende examens.  

Jodo is gericht op het buiten gevecht stellen van een zwaardvechter met behulp van een stok ("Jo") en wordt al ruim 400 jaar beoefend. De grondlegger Muso Gonnosuke combineerde toen de belangrijkste technieken van het Kenjutsu (zwaardkunst), Sojutsu (speerkunst) en Naginatajutsu (hellebaardkunst) en gebruikte daarvoor een hardhouten stok van 128 cm lang en 2,4 cm doorsnede.
 
Het beoefenen van Jodo heeft vele positieve kanten voor zowel lichaam als geest. Op verzoek van de ZNKR werd in de jaren 1950 - 60 door Shimizu sensei een systeem ontwikkeld, dat bestond uit 12 Seitei kata en 12 kihon uitvoeringen.
 
De acties van de jo zijn, wanneer ze in series worden gecombineerd, zeer effectief als verdediging tegen aanvallen met bijvoorbeeld een zwaard. Een opmerkzaam detail van Jodo is de snelheid en de hoge frequentie waarmee de jo wordt gebruikt. Dit komt omdat de jo geen vaste voorkant en achterkant heeft, waardoor vele combinaties mogelijk zijn.
 
Jodo is zeer toegankelijk en biedt een uitstekende manier om motorische vaardigheden zoals balans, beweeglijkheid, behendigheid en lichaamshouding te ontwikkelen. Ook bevordert Jodo het concentratievermogen, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfdiscipline.
 
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (via de NKR) en internationaal (via de European Kendo Federation - EKF) erkende examens.  

Jodo Koryu seminar 2018 On Ko Chi Shin
Budovereniging On Ko Chi Shin - Iaido training

OnKoChiShin - Budovereniging On Ko Chi Shin Iaido

Iaido is de techniek van het snel en vloeiend trekken van het zwaard gevolgd door een directe aanval. Iaido is opgebouwd uit de volgende elementen:
 
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin het trekken van het zwaard, meteen overgaande in een houw (Nukitsuke)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin de direct volgende slag, houw of steek (Kiritsuke)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin aannemende dat de tegenstander is geveld volgt het afschudden van het bloed van de zwaardkling (Chiburi)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin het insteken van het zwaard in de schede (Noto)
 
Alle bewegingen behoren vloeiend, zuiver en resoluut te worden uitgevoerd. De technieken omvatten de snelle reactie tegen aanvallen van voor, achter en van opzij door één of meerdere tegenstanders en zowel vanuit een zittende als een staande houding. De uitvoering wordt gekenmerkt door concentratie en voortdurende waakzaamheid (Zanshin).
 
Omdat er bij het trainen van de Iaidotechnieken geen echte tegenstander aanwezig is, moet men die wel voor de geest halen en zich de bedreiging door een imaginaire aanvaller zo realistisch mogenlijk indenken.
 
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (NKR) en internationaal (EKF) erkende examens.  

Iaido is de techniek van het snel en vloeiend trekken van het zwaard gevolgd door een directe aanval. Iaido is opgebouwd uit de volgende elementen:
 
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin het trekken van het zwaard, meteen overgaande in een houw (Nukitsuke)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin de direct volgende slag, houw of steek (Kiritsuke)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin aannemende dat de tegenstander is geveld volgt het afschudden van het bloed van de zwaardkling (Chiburi)
Jodo - Budovereniging On Ko Chi Shin het insteken van het zwaard in de schede (Noto)
 
Alle bewegingen behoren vloeiend, zuiver en resoluut te worden uitgevoerd. De technieken omvatten de snelle reactie tegen aanvallen van voor, achter en van opzij door één of meerdere tegenstanders en zowel vanuit een zittende als een staande houding. De uitvoering wordt gekenmerkt door concentratie en voortdurende waakzaamheid (Zanshin). , Omdat er bij het trainen van de Iaidotechnieken geen echte tegenstander aanwezig is, moet men die wel voor de geest halen en zich de bedreiging door een imaginaire aanvaller zo realistisch mogenlijk indenken.  
Via de Nederlandse Kendo Renmei (NKR) kunnen onze leden deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden en nationaal (via de NKR) en internationaal (via de European Kendo Federation - EKF) erkende examens.